< Back to previous page

Publication

De ontsluiting van een Vlaams Topstuk voor laaggeletterde jongeren. Genoveva en Sifroij, een geïllustreerd boek over een zeventiende-eeuws rederijkerstoneelstuk

Book Contribution - Book Chapter Conference Contribution

Oude letterkunde voor laaggeletterden? Waarom niet? Sofie Moors kiest de onontgonnen weg van de rederijkersliteratuur en welsprekendheid om de leesvaardigheid van laaggeletterde jongeren te stimuleren. Met het geïllustreerde boek Genoveva en Sifroij (2020) maakt ze het toneelstuk De heylighe Genoveva (1664) toegankelijk voor deze doelgroep, die zelden in aanraking komt met zo’n brontekst. Het verhaal is bewerkt naar hun taalniveau en – in navolging van Design-based research – uitgetest bij anderstaligen, die met hun expertise pijnpunten konden aanduiden. Ondanks de leesbare taal blijft het verhaal van Genoveva, vol ingewikkelde intriges, jaloezie en overspel, cognitief uitdagend. De lessuggesties maken het boek bovendien onmiddellijk inzetbaar in het onderwijs. Doordat het toneelstuk uit een Sint-Niklaas’ rederijkershandschrift komt dat als Vlaams Topstuk is erkend, ontsluit de uitgave bovendien een belangrijk deel van ons erfgoed.
Book: Vierendertigste Conferentie Onderwijs Nederlands, 28 januari 2021, Gent, België
Pages: 50 - 53
Publication year:2021
Keywords:Educational sciences
Accessibility:Closed