< Back to previous page

Publication

De maatschap : van contract naar instituut?

Book Contribution - Chapter

De bijdrage gaat in op de wijzigingen die de laatste jaren zijnaangebracht aan het juridische kader waaraan de maatschap zonderrechtspersoonlijkheid onderworpen is. Het WVV heeft zijn invloed gehad op demaatschap, maar ook een aantal nieuwe regels op het vlak van de boekhouding,de inschrijvingsplicht in het KBO en de registratie van uiteindelijke begunstigdenin het UBO-register hebben belangrijke gevolgen voor de maatschap. In het lichtvan al deze zaken wordt nagegaan of de flexibele BV een alternatief kan zijn voorde maatschap die specifiek gebruikt wordt bij familiale vermogensplanning.
Book: Rechtskroniek voor het notariaat : deel 35
Series: Rechtskroniek voor het notariaat
Pages: 33 - 88
ISBN:9789460355288
Publication year:2019