< Back to previous page

Publication

De invoering van het Decreet lokaal bestuur: wat kunnen we leren van het Gemeentedecreet?

Book Contribution - Chapter

Book: Het Decreet lokaal bestuur
Pages: 23 - 36
ISBN:9789049616922
Publication year:2018