< Back to previous page

Publication

De interactie tussen de burgerlijke en de strafrechtelijke procedure in zaken van internationale parentale ontvoering : (on)betwiste samenhang. Noot onder Brussel 29 januari 2019

Journal Contribution - Letter

Journal: NULLUM CRIMEN
ISSN: 1782-3447
Issue: 4
Volume: 14
Pages: 330 - 335
Publication year:2019