< Back to previous page

Publication

De Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten

Journal Contribution - Journal Article

Deze bijdrage neemt de Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie van de drie Europese Toezichthoudende Autoriteiten in de financiƫle sector onder de loep. De Gemeenschappelijke Bezwaarcommissie is een soort administratiefrechtelijk beroepsorgaan waar niet-geprivilegieerde partijen (in de zin van artikel 263 VWEU) in welbepaalde gevallen eerst beroep moeten instellen vooraleer ze een zaak voor het Gerecht kunnen brengen. De formele kenmerken van de bezwaarcommissie en haar functioneren worden vergeleken met die van de kamers van beroep van andere agentschappen en het rechterlijk toezicht zoals uitgeoefend door het Gerecht en het Hof. De belangrijkste besluiten uit de (beperkte) beslissingspraktijk van de bezwaarcommissie worden ook becommentarieerd. Uit de analyse blijkt dat de bezwaarcommissie nog in een leertraject zit. Tot slot wordt stilgestaan bij de toekomstperspectieven van de bezwaarcommissie en haar tot dusver onontgonnen potentieel.
Journal: SOCIAAL-ECONOMISCHE WETGEVING
ISSN: 2213-7408
Issue: 4
Volume: 68
Pages: 171 - 184
Publication year:2020