< Back to previous page

Publication

De buitengerechtelijke ontbinding door kennisgeving aan de schuldenaar aanvaard: "Bezint eer ge ontbindt" (noot onder Cass. 11 december 2020)

Journal Contribution - Journal Article

Het arrest van het Hof van Cassatie van 11 december 2020 bevestigt de mogelijkheid van een schuldeiser om een overeenkomst op eigen gezag en risico te ontbinden door een kennisgeving te doen aan de schuldenaar en preciseert dat de ontbinding daarbij niet stilzwijgend doorgang kan vinden.
Journal: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge
ISSN: 0772-8050
Issue: 4
Volume: 127
Pages: 441 - 451
Publication year:2021
Accessibility:Closed