< Back to previous page

Publication

De afdwingbaarheid van erfdienstbaarheden na overdracht van het heersend en het lijdend erf: harmonieus samenspel van accessoriteit, het volgrecht en hypothecaire overschrijving

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Revue Générale de Droit Civil Belge
ISSN: 0775-2814
Issue: 1
Pages: 13 - 15
Publication year:2014