< Back to previous page

Publication

Cyberteens, cyberrisks, cybertools. Tieners en ICT, risico’s en opportuniteiten.

Book - Book

Hoe kunnen we de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologieën voor tieners maximaliseren en de risico's ervan minimaliseren? Dat is de dubbele vraag van het onderzoek dat in dit boek gepresenteerd wordt. Het onderzoek zelf is als een drieluik opgevat waarbij de ICT-praktijken van tieners, de hieraan gebonden risico's en de juridische vraagstukken die ermee verband houden, onder de loep worden genomen. Op basis van een enquêteonderzoek bij 1318 Belgische tieners (12 - 18 jaar) en via een kwalitatief panelonderzoek brengt dit boek in kaart hoe cyberteens gebruik maken van internet en gsm en hoe deze praktijken samenhangen met hun leefwereld. Ook de cyberrisks worden uitvoerig behandeld. De risicovolle aspecten van ICT-gebruik, de onprettige ICT-ervaringen waarmee jongeren te maken krijgen, welke gevaarlijke praktijken ze er zelf soms op nahouden en hoe jongeren, ouders en leerkrachten omgaan met de donkere zijde van het internet komen aan bod. Op basis van een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden en beperktheden van het wetgevend kader en via consultatie van alle betrokken partijen (onderwijs, NGO's, gezins- en jongerenverenigingen...) presenteert het boek tenslotte maatregelen, aanbevelingen en cybertools voor een kwaliteitsvoller ICT-gebruik.
Number of pages: 311
ISBN:978-90-382-1444-3
Publication year:2009
Keywords:young people, ICT
  • ORCID: /0000-0003-3790-7979/work/75331005