< Back to previous page

Publication

Cyberbeveiliging: een blik op het amalgaam van Europese en Belgische regels

Journal Contribution - Journal Article

Cyberbeveiliging staat niet alleen hoog op de Europese, maar ook op de Vlaamse agenda. Zo keurde de Vlaamse Regering in maart 2019 een beleidsplan over dit thema goed.1 Op 17 april 2019 nam het Europese Parlement de Cyberbeveiligingsverordening nr. 2019/881 aan. Deze Verordening gaf het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA) meer bevoegdheden. Daarnaast introduceerde de Europese wetgever een vrijwillig systeem voor certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie. In dit artikel bespreken de auteurs de verhouding tussen de Verordening en andere geldende instrumenten, zoals de Algemene Gegevensbeschermingsverordening en de NIS-richtlijn. Ze leggen het gefragmenteerde karakter van die regels bloot en werpen een blik op de toekomst van cyberbeveiliging.
Journal: Rechtskundig Weekblad
ISSN: 1782-3463
Issue: 09
Volume: 84
Pages: 322 - 335
Number of pages: 14
Publication year:2020