< Back to previous page

Publication

Cultuuromslag accountantskantoren

Book Contribution - Chapter

Subtitle:een 'conditio sine qua non' voor verbetering kwaliteit accountantscontrole
Book: Maar dat is interessant... : liber amicorum uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. W.F.J. Buijnk als hoogleraar accounting aan Tilburg University
Pages: 148 - 156
ISBN:978-90-825840-0-4
Publication year:2018