< Back to previous page

Publication

Conflictueus recht in conflictueuze families : een reflectie op het strafrecht, en de moeilijke wisselwerking met het burgerlijk recht in zaken van internationale parentale ontvoering

Journal Contribution - Journal Article

Journal: TIJDSCHRIFT VOOR STRAFRECHT
ISSN: 1379-4930
Issue: 4
Volume: 2019
Pages: 1 - 34