< Back to previous page

Publication

Challenges in veterinary communication : dealing with complementary and alternative veterinary medicine

Book - Dissertation

Subtitle:Uitdagingen in de veterinaire communicatie : omgaan met complementaire en alternatieve diergeneeskunde
Het interesse in en het gebruik van complementaire en alternatieve diergeneeskunde (CAD) neemt wereldwijd toe. De frequentie en de indicaties voor het gebruik van CAD bij paarden en honden en de motiverende factoren voor diereigenaren zijn echter grotendeels onbekend. Als gevolg van bijwerkingen, interacties met conventionele geneesmiddelen of uitstel van de juiste diagnose en behandeling brengt het gebruik van CAD zonder betrokkenheid van de dierenarts potentiële risico's voor de gezondheid en het welzijn van het dier met zich mee. Dit benadrukt het belang van communicatie tussen dierenarts en eigenaar over CAD.
Publication year:2023
Accessibility:Closed