< Back to previous page

Publication

Burchtse Weel: waterstanden en sediment: toestand 2018

Book - Report

Burchtse Weel is een stukje getijdenatuur op linkeroever, aangetakt aan de Schelde via twee grote in- en uitlaat kokers. Dit gebied werd in 2011 voor het eerst opgesteld aan de getijden van de Schelde. Er volgde doorheen de jaren een zeer snelle aanslibbing van dit gebied. Begin 2019 werd de centrale geul in het gebied terug open gebaggerd om de gravitaire afvoer van het water van de achteraan aangesloten Laarbeek, naar de Schelde te blijven garanderen. Er wordt verwacht dat de vrijgemaakt ruimte in de centrale geul snel terug zal aanslibben. Dit rapport probeert een situatieschets te geven van het gebied in 2018, dus voor de baggerwerken. De debieten en waterstanden in Burchtse Weel worden besproken en er wordt kort geschetst hoe het gebied doorheen de jaren aangeslibd is.

Edition: Versie 3.0
Series: WL rapporten
Volume: 19_026_1
Number of pages: 23
Publication year:2019
Keywords:Burchtse Weel, TELEMAC-3D, Aanslibbing