< Back to previous page

Publication

Brain fitness : een blended-care zelfcontroleprogramma voor de behandeling van overgewicht bij kinderen en adolescenten

Book Contribution - Chapter

Book: Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten
Edition: 2
Pages: 235 - 265
ISBN:9789024408948
Publication year:2020
Accessibility:Closed