< Back to previous page

Publication

Boekzaal.be - Bijzondere boeken en prenten uit Antwerpse collecties online

Book - Book

De Antwerpse erfgoed- en onderwijsbibliotheken herbergen een grote rijkdom aan bijzondere handschriften, prenten en oude handgedrukte boeken uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Met deze online bibliotheek willen de initiatiefnemers zowel bekende werken als verborgen parels uit deze collecties voor het voetlicht brengen. Indien mogelijk werden de handschriften, prenten en boeken gedigitaliseerd, vaak voor het eerst. Boekzaal.be kwam tot stand met de medewerking van meer dan zestig onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen, gespecialiseerd in de oude letterkunde, boekgeschiedenis, geschiedenis, muziekgeschiedenis of kunstgeschiedenis.
Number of pages: 1
Publication year:2022
Keywords:ME3 Book as editor
Accessibility:Closed