< Back to previous page

Publication

Applicability and integration of commercially available sensors in monitoring indoor air quality and animal behaviour in pig farms

Book - Dissertation

Subtitle:Toepasselijkheid en integratie van commercieel beschikbare sensoren voor opmeten van binnenluchtkwaliteit en diergedrag in varkensbedrijven
ISBN:9789463574723
Publication year:2022
Accessibility:Embargoed