< Back to previous page

Publication

Advies over schade door ganzen of door langdurige overstroming in poldergraslanden

Book - Book Conference Proceedings

Het Agentschap Natuur en Bos vergoedt schade die veroorzaakt wordt door beschermde en niet-bejaagbare soorten. De voorbije jaren werden dossiers ingediend voor schade door vraat of vertrappeling door ganzen aan overstroombare graslanden in de IJzerbroeken. De grasmat was ernstig beschadigd en op grote zones in het perceel bijna volledig weg. Tegelijkertijd waren er overstromingen in het gebied. Het ANB vraagt zich af of deze schade aanzien kan worden als soortenschade dan wel als schade door overstromingen. In dit advies bespreken we de mogelijke schade van het graasgedrag van winterganzen en de aantrekkingskracht voor ganzen van overstroomde graslanden. Daarnaast geven we aan hoe waterpeilen en satellietbeelden een hulpmiddel kunnen zijn om schadegevallen te interpreteren.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2023
Accessibility:Open