< Back to previous page

Publication

Advies over het nestgebruik van broedvogels

Book - Book Conference Proceedings

Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting stelt dat er geen vergunning kan verleend worden wanneer er een kans bestaat op een aanwezigheid van een nest zonder dat geweten is of de betrokken soort dat nest jaar na jaar hergebruikt. Het gaat om beheerwerken die uiteraard plaatsvinden buiten het broedseizoen. De aanleiding van het arrest was het hakhoutbeheer van De Vlaamse Waterweg langs het kanaal Gent-Oostende. ANB gaat er vanuit dat elke soort een nieuw nest zal maken wanneer het oude door beheerwerken vernietigd is. Om deze stelling beter te stofferen en als clausule te kunnen opnemen in de vergunningverlening had ANB graag een wetenschappelijk advies ontvangen over het nestgebruik van de broedvogels in Vlaanderen.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2023
Accessibility:Open