< Back to previous page

Publication

Advies over de passende beoordeling voor een helihaven aan de Burkeldijk te Knokke

Book - Book Conference Proceedings

Om zich snel en efficiënt te kunnen verplaatsen heeft een ondernemer een helihaven naast zijn woning/bedrijfzetel aangelegd. Voor deze aanleg is een machtiging verleend. Nu wil hij deze helihaven in gebruik nemen. Het betreft geen commercieel uitbating en het aantal vluchten bedraagt max. 120 per jaar. Het is de bedoeling om bij het landen en opstijgen geen obstakels of natuurgebieden te overvliegen. In een passende beoordeling is onderzocht of de exploitatie geen betekenisvolle effecten genereert op het naburige habitatrichtlijngebied of omgevende vogelrichtlijngebied. In dit advies gaat het INBO na of de gegevens opgenomen in de passende beoordeling volstaan om te besluiten dat er geen betekenisvolle effecten optreden t.a.v. de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2023
Accessibility:Open