< Back to previous page

Publication

Advies over de aanpassing van het Bermbesluit in functie van wilde bestuivers

Book - Book Conference Proceedings

In het kader van het Vlaams actieplan voor wilde bestuivers wordt geadviseerd om het Bermbesluit aan te passen en wordt nagegaan hoe de bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen zo goed mogelijk beheerd kunnen worden in functie van wilde bestuivers.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2022
Accessibility:Open