< Back to previous page

Publication

Advies betreffende een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets bij een vergunningsaanvraag voor een drijvend zonnepanelenpark op de zandwinningsplas Meerheuvel in Dilsen-Stokkem

Book - Book

Er zijn plannen voor de installatie van een drijvend zonnepanelenpark van 5 ha op de zogenaamde Meerheuvelplas in Dilsen-Stokkem. Bij een nieuwe vergunningsaanvraag werd een aangepaste passende beoordeling plus verscherpte natuurtoets toegevoegd, opgesteld door het studiebureau Sweco Belgium NV. Het ANB wenst nu een second opinion van INBO om te bepalen in welke mate de bijgevoegde Sweco nota voldoende wetenschappelijk onderbouwt dat deze effecten niet betekenisvol zullen zijn.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek