< Back to previous page

Publication

Advies betreffende de lozing van bemalingswater in de plas van Blokkersdijk (Antwerpen (Linkeroever))

Book - Book

Voor de aanleg van een Oosterweeltunnel zou grondwater opgepompt worden. Daardoor zou een volume van meer dan 1.000.000 m³ grondwater moeten afgevoerd worden. Een deel (100.000 m³) hiervan zou in de Blokkersdijkplas geloosd worden, dit ter compensatie van het dalende waterpeil. In eerste instantie zou het gaan om een grote hoeveelheid water dat bij de aanleg van de tunnel vrij komt. In tweede instantie, na de aanleg van de tunnel, zou het over kleine hoeveelheden van de lekdebieten van de polderconstructie gaan. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van dit meer permanente aangevoerd water zijn momenteel echter onbekend. Lantis vraagt aan het INBO wat het effect hiervan is op de fauna en flora van de plas.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2021
Keywords:Natura 2000 areas, Surface water, Groundwater