< Back to previous page

Publication

Aanvullende belastingbevoegdheid van lokale besturen. Uitwisseling van informatie.

Journal Contribution - Journal Article

Er wordt stilgestaan bij het begrip van de interbestuurlijke loyauteit in de context van een reeks beslissingen van de Raad van State over het inzagerecht van de gemeenten in bestuursdocumenten van de federale overheid. De federale overheid had een belastingvermindering toegekend op de onroerende voorheffing wat een financiƫle impact had op de financiering van welbepaalde gemeenten. Deze gemeenten wensten de motieven van de belastingvermindering te kennen en moesten hun toevlucht zoeken tot de wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur. Deze uitspraken worden uitvoerig toegelicht en vervolgen gesitueerd binnen het begrip van de interbestuurlijke loyauteit.
Journal: NJW (Mechelen)
ISSN: 1378-8914
Issue: 387
Volume: 2018
Pages: 614 - 622
Keywords:lokale belastingen, uitwisseling informatie, interbestuurlijke loyauteit
BOF-keylabel:yes
Accessibility:Closed