< Back to previous page

Project

The wandering and reflecting senior mind: uncovering the link between spontaneous and effortful mental processes and the experience of meaning in late life

De ervaring van betekenis in het leven is cruciaal voor het psychologisch welbevinden van oudere volwassenen in de eindfase van het leven, zoals bijvoorbeeld oudere volwassenen in woonzorgcentra. Desalniettemin is er een opvallend gebrek aan onderzoek naar de mentale processen die deze ervaring ondersteunen. In het huidige project stellen we voor dat spontante en doelbewuste processen van elkaar kunnen worden onderscheiden. Het empirisch luik van dit project focust op het spontane proces van gedachten-dwalen (mind-wandering) en het doelbewuste proces van betekenis-reflectie. Tijdens gedachten-dwalen drijft de aandacht weg van stimuli in de onmiddellijke externe omgeving naar interne gedachten. Met betekenis-reflectie wordt het doelbewuste gedachtenproces bedoeld waarbij gereflecteerd wordt over issues die te maken hebben met betekenis in het leven. In de literatuur worden de hypotheses naar voor geschoven dat deze processen bijdragen tot de ervaring van betekenis in het leven, maar empirisch onderzoek ontbreekt. Vier studies zullen inzicht bieden in de tussen- en binnen-persoon relaties tussen de ervaring van betekenis in het leven, gedachten-dwalen, en betekenis-reflectie, aan de hand van verschillende methoden (cross-sectionele vragenlijst, dagelijkse bevraging, experience sampling).
Date:1 Oct 2020 →  30 Sep 2021
Keywords:meaning in life, old age, mind-wandering, reflection, mental processes
Disciplines:Developmental psychology and aging not elsewhere classified, Gerontology and geriatrics not elsewhere classified