< Back to previous page

Project

Strengthen research and education capacities in the partner institutes (INRB, CRSK, ESP) in DRC (Outcome 1) - Support to interruption of transmission of Human African Trypanosomiasis (HAT) by 2030 (Outcome 2) (FA5 RDC_OC1)

OC1: De gezondheid van een bevolking verbeteren is een visionair doel. Vooral in de DRC, die onevenredig veel gezondheidsproblemen en armoede kent. Het langdurige partnerschap tussen ITM en zijn Congolese partners, Institut Nationalde Recherche Biomédicale (INRB), Centre de Recherche en Santé de Kimpese (CRSK) en Ecole de Santé Publique(ESP) en hun unieke expertise heeft ons geleerd dat de veerkracht van een gezondheidssysteem ertoe bijdraagt dat het meer reactief, toegankelijk en efficiënt wordt. Wij werken via een participatief en gelijkwaardig partnerschap om de individuele en institutionele capaciteiten te versterken. Een van de basisvoorwaarden van dit partnerschap is de noodzaak van co-creatie, de gedeelde verantwoordelijkheid van onze drie partners en hun inbedding in de relevante netwerken. Synergieën zijn dus van vitaal belang om dit doel zowel op nationaal als op internationaal niveau te bereiken. Door van deze mogelijkheid gebruik te maken, kan de vroegtijdige identificatie van belanghebbenden in dit proces de basis vormen voor een gezamenlijke en participatieve actiestrategie.In de kern van onze activiteiten zal de ontwikkeling van verschillende platforms (administratieve, technische, klinische, epidemiologische, interdisciplinaire One-Health...) bijdragen tot het vergroten van de individuele competenties in onderzoeksmethodologieën op verschillende gebieden (biomedisch, klinisch, epidemiologisch, volksgezondheid en sociale wetenschappen). Hierdoor zullen onze partners kunnen uitgroeien tot centra van excellentie; zij zullen hun specifieke deskundigheid kunnen inbrengen om geldige onderzoeksresultaten te produceren en deze te vertalen in empirisch onderbouwd beleid waarmee specifieke gezondheidsproblemen worden aangepakt via de ontwikkeling van diensten voor de samenleving en waardoor de kwaliteit van de diensten kan worden verbeterd en de beschikbaarheid van diensten zoals diagnostische instrumenten kan worden vergroot. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin de beginselen van billijkheid in acht worden genomen.
OC2: Deze interventie ondersteunt de bestrijding van humane Afrikaanse Trypanosomiasis (HAT of slaapziekte) in de DRC, die vooral de armen op het platteland treft. De tussenkomst draagt bij tot het internationale engagement van België, dat in 2017 samen met BMGF het voortouw nam om de slaapziekte uit te roeien. In combinatie met andere interventies ter ondersteuning van de bestrijding van HAT, zou deze steun moeten leiden tot de stopzetting van de overdracht van HAT tegen 2030. In tegenstelling tot andere interventies in het meerjarenprogramma van ITM en DGD zal het onderzoek beperkt zijn. De verwachte impact op de bevolking is echter groot en de lessen die daaruit worden getrokken, kunnen ook nuttig zijn voor het Congolese gezondheidsstelsel. Nu de prevalentie van de ziekte de afgelopen jaren is afgenomen, moeten de strategieën worden aangepast om verdere vooruitgang mogelijk te maken. De invoering van meer gerichte en diverse benaderingen die via deze interventie worden toegepast, zal de kans vergroten om de resterende besmettingshaarden op te sporen en meer inzicht te krijgen in de resterende ziekteoverdracht. Innovatieve strategieën die aan specifieke contexten zijn aangepast, zullen het mogelijk maken een betere dekking te bereiken, hetgeen een sleutelelement is om ervoor te zorgen dat de overdracht kan worden geëlimineerd. Tegelijkertijd zal de kwaliteitsborging worden versterkt.
Date:1 Jan 2022 →  Today