< Back to previous page

Project

Seasonal neuroplasticity of visual and auditory system integration: an in vivo MRI study in starling.

This project onderzoeken we of seizoenale neuroplastische veranderingen in sensorische netwerken van seizoenale zangvogels gepaard gaan met functionle veranderingen die leiden tot gedragswijzigingen die reproductie in de hand werken. Het onderzoek maakt gebruik van multisensory fMRI.
Date:1 Oct 2016  →  30 Sep 2019
Keywords:NEUROPLASTICITY
Disciplines:Physiology
Project type:Collaboration project