< Back to previous page

Project

RaDS: Robust Acoustic Details Standard.

Een gebrek aan akoestische bescherming tegen omgevings-, buur- of installatielawaai is bijzonder nefast voor de gezondheid, het psychosocial welzijn en goed functioneren van de bewoner.
Date:1 Mar 2012 →  28 Feb 2014
Keywords:Acoustic, RaDS