< Back to previous page

Project

Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle

Voor het finale ontwerp van de nieuwe stuwsluis van Denderbelle wordt ondersteuning gevraagd in het bijzonder voor stromingsmodellering, nautica, vul-en ledingingssimulering, noodscenario's, erosiebescherming,hydraulische modellering en opvolging van een grondwatermodel. Het project bevat zowel modellering door het WL uit te voeren, als opvolging van modellering gedaan door SB's.
Date:1 May 2015 →  31 Mar 2023
Keywords:Dimensions, Emptying, Filling, Filling and emptying system, Locks, Numerical modelling, Simulations
Disciplines:Hydraulic structures, Numerical modelling and design