< Back to previous page

Project

Getting a grip on the determinants and effects of employees' social media use.

De meeste organisaties stippelen een beleid uit rond sociale media om het werkgerelateerde sociale mediagedrag van werknemers te sturen. Sociale mediarichtlijnen hebben tot doel om eventuele risicoU+2019s voor de werkgever te minimaliseren (bv. kritiek, cyberloafing) en opportuniteiten (bv. brand ambassadorschip) te maximaliseren. Zowel onderzoek als praktijk vestigen steeds vaker de aandacht op het belang van dergelijke richtlijnen voor organisaties. Voorgaand onderzoek ging op zoek naar terugkerende themaU+2019s in dergelijke richtlijnen, onderzocht hoe communicatieprofessionals staan ten aanzien van de richtlijnen en bestudeerde hoe dergelijke richtlijnen juridische aansprakelijkheid kunnen minimaliseren wanneer bedrijven een werknemer ontslaan omwille van bepaald online gedrag. Dergelijk onderzoek negeert echter het onderwerp van de richtlijnen en gaat voorbij aan een zogenaamde employee-centric approach ten aanzien van sociale media op de werkvloer. Om die reden, onderzoeken we eerst in de diepte wat het gedrag van werknemers op sociale media motiveert (OV1). Voordat we kunnen begrijpen hoe sociale mediarichtlijnen hun gedrag beïnvloeden, moeten we eerst begrijpen wat werknemers drijft om positief of negatief te spreken over hun werkgever. Vervolgens kunnen we onderzoeken op welke manier sociale mediarichtlijnen best worden opgesteld om onwenselijk sociale mediagedrag bij werknemers te beperken en ambassadeurschap te bevorderen (OV2). Naast het bestuderen van de antecedenten van het sociale mediagedrag van werknemers, zal het tweede deel van dit project ook de gevolgen ervan onderzoeken. Hoe beïnvloeden positieve of negatieve boodschappen van werknemers op sociale media de perceptie van een extern publiek en onder welke omstandigheden (OV3)? Om deze vragen te beantwoorden stellen we een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek voor. Het eerste laat toe om de motivaties van werknemers, hun attitudes en gedrag te bestuderen. Het tweede geeft ons de mogelijkheid om de causale effecten van sociale mediarichtlijnen en het gedrag van werknemers op sociale media te testen.

Date:1 Sep 2020  →  Today
Keywords:crisis communication, employees, social media, public relations, internal communication, social media guidelines
Disciplines:Communication management