< Back to previous page

Project

Functioneel getextureerde oppervlakken voor een nieuwe generatie van componenten (SURFACESCRIPT) (SURFACESCRIPT)

Context

Elke component interageert rechtstreeks met de omgeving door middel van haar oppervlak. Een grote verscheidenheid aan functionaliteiten (wrijving, optisch, esthetisch, ...) kunnen afzonderlijk of gecombineerd verkregen worden door beïnvloeding van dit oppervlak. Warmte-, chemische, mechanische behandelingen en het aanbrengen van deklagen zijn tot op heden de meest toegepaste technieken om oppervlaktefunctionaliteit te verbeteren of toe te voegen. Recente technologische ontwikkelingen binnen de lasertechnologie brengen een bijkomende manier binnen handbereik, nl. het aanbrengen van micro- en nanotexturen met behulp van femtoseconde lasers. Daarenboven biedt deze technologie de mogelijkheid om volledig nieuwe en zeer innovatieve (waterafstotend, antibacterieel, wrijvingsloos, ...) functionaliteiten te creëren. Voor producten die het eind van hun innovatiepotentieel bereikt hebben via de klassieke technieken opent een heel nieuw perspectief.

 

Ultra kort gepulste, femtoseconde lasers zijn in nauwkeurigheid, vermogen, gebruiksgemak en prijs dermate geëvolueerd dat ze een haalbare technologie voor het realiseren van oppervlaktefunctionaliteit geworden zijn. Dit type lasers laat immers toe om zeer fijne en afgelijnde micro- en nanotexturen in een grote verscheidenheid aan materialen aan te brengen.

  Doel

Het algemene doel van voorliggend project is om de reële doelgroep meer inzicht te geven naar haalbare complexititeit, techno-economische competitiviteit en korte en lange termijn gedrag in realistische omstandigheden van functionaliteit verkregen door textureren met behulp van femtoseconde lasers. Dit inzicht, verkregen door de realisatie van demonstratoren, is sleutel tot een brede valorisatie van voorafgaande onderzoeksresultaten.

 

Vertaalonderzoek op basis van 6 demonstratoren zal inzichten en oplossingen aanreiken om de laatste knelpunten die concrete toepassingen belemmeren, weg te werken. Deze kennis en meer algemeen het potentieel van femtoseconde lasertechnologie zal breed verspreid worden naar de ruime doelgroep. Diepgaande kennisoverdracht binnen collectieve sessies geeft bedrijven voldoende inzicht om een ontwikkelingstraject voor de eigen toepassing op te starten.

 

·         Verbeteren van de haalbare complexiteit door een procedure te ontwikkelen om texturen ontwikkeld op 2D proefstukken te plaatsen op 3D oppervlakken met behoud van functionaliteit.

·         Verbeteren van de techno-economische aspecten van femtoseconde lasertextureren door het gebruik van enerzijds parametermodellen bij het modelleren en anderzijds replicatietechnologie voor serieproductie.

·         Verzekeren van het korte en lange termijn functionele gedrag door de demonstratoren uit te voeren als concrete producten geproduceerd en gevalideerd in realistische omstandigheden.

 

Doelgroep

De reële doelgroep bestaat uit de volledige waardeketen rond micro- en nanotextureren door femtoseconde lasertechnologie: producteigenaars, technologieleveranciers, en dienstverlenende bedrijven.

 

Date:1 Jan 2021 →  Today
Keywords:laser(technologie), femtoseconde, functionaliteit, textuur, precisie
Disciplines:Other engineering and technology not elsewhere classified
Project type:Collaboration project