< Back to previous page

Project

Digitale ontsluiting van botanische biodiversiteitsdata (DOE2)

De Plantentuin Meise zal met het voorgestelde digitalisatieproject haar voortrekkersrol bij het
openstellen van biodiversiteitsdata verder kunnen versterken. Het project zal daarmee
bijdragen aan de verdere verhoging van de internationale zichtbaarheid van de Plantentuin
aangezien het zijn positie als één van de twintig grootste herbaria ter wereld zo verder zal
kunnen uitbouwen. Een verhoogde visibiliteit draagt daarnaast ook bij tot een intensiever
gebruik van de collecties.
Meer concreet heeft het project de volgende doelstelling: Het digitaal beschikbaar maken
van de Europese, Amerikaanse, Aziatische en Australische herbariumcollecties van de
vaatplanten (bloemplanten en varens) en van alle collecties macro-algen ten behoeve van
lopend onderzoek bij de Plantentuin en elders. In totaal betreft dit 1,4 miljoen specimens.
Date:1 Jun 2018  →  Today