< Back to previous page

Project

BANC

Op thermisch vlak werd gekozen voor een regionale wettelijke reglementering (EPR), op akoestisch vlak werd echter voor prestatiecriteria in NBN-normen gekozen die dus voor gans België geldig zijn. Voor de brede bouwsector is dit eenvoudiger doordat de eisen aldus dezelfde zijn in de verschillende gewesten. Deze akoestische prestatiecriteria hebben een uitermate belangrijke impact op de brede bouwwereld van materiaalproducenten, over ontwerpbureaus tot nagenoeg alle sectoren uit de aannemerswereld en vormen een potentiële bron van industriële innovatie. In 2008 werd het eerste deel van de bouwakoestische normalisatiereeks NBN S01-400 van kracht (NBN S01-400-1: "Akoestische criteria voor woongebouwen"). Dit kreeg het afgelopen jaar uitgebreide media-aandacht (van centraal thema op Batibouw tot het tv-journaal). Deze nieuwe norm en de daaraan gekoppelde bouwrichtlijnen (WTCB-publicaties) zijn het resultaat van het prenormatieve onderzoek van de voorbije jaren. Vanaf dit jaar is een opvolging van de concrete toepassing van de norm een noodzaak. Dit vormt een onderdeel van dit voorgesteld onderzoeksproject. Cruciaal is echter dat een even grondig onderbouwd tweede deel van de norm met prestatiecriteria gericht naar de niet-residentiële bouw (kantoren, hotels, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, horeca, industriebouw, sportgebouwen...) moet worden opgesteld.
Date:1 Jan 2008 →  31 Dec 2009
Keywords:BANC