< Back to previous page

Infrastructure

In-Situ microscopic observation of plastic deformation of metals tested under variable condition (UHR-FEG-SEM)

The intention is to employ the infrastructure for in-situ observation of metallic microstructures during heat treatments (up to 1,000°C) combined or not with plastic deformation. Plastic deformation is performed in the microscope with a sample holder specially designed for this purpose that allows subjecting a metal sample (with dimension in the size-order of mm) to a tensile load (with maximum force of 5,000 N). The same sample holder also allows the sample to be heated to a temperature of ~700°C. In addition, a separate sample holder is also provided that allows the sample to be heated to a temperature of 1,000°C (albeit without plastic deformation). The main observing mode in these tests is orientation-contrast microscopy using EBSD (Electron BackScatter Diffraction), which allows images to be registered that are ideally suited for quantitative and statistical post-processing including data mining and artificial intelligence algorithms.

Type: Equipment
Location type: Single sited
Accessibility: Everyone
User modalities: <p> Het gebruik van de infrastructuur wordt beheerd door een consortiumbestuur, voorgezeten door de woordvoerder/supervisor van het consortium en waarin alle copromotoren vertegenwoordigd zijn samen met de technicus van de UGent, die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de elektronenmicroscopie-faciliteiten in de groep Metal Science and Technology (MST) van de UGent. <br /> <br />Voor de georganiseerde exploitatie van de infrastructuur zal een gedeelde elektronische omgeving worden gecreëerd, waarin microscopiegebruikers tijdslots voor microscopieoperaties kunnen reserveren en de operationele regels worden vastgelegd. Gecertificeerde gebruikers hebben een specifieke opleiding gekregen van de elektronenmicroscopietechnicus van de UGent. Aangenomen wordt dat in-situ experimenten vrij tijdrovend en risicovol zijn. Daarom kunnen microscopie-gebruikstijden worden geboekt in doorlopende sessies van maximaal een week. <br /> <br />Er zijn drie soorten gebruikers gedefinieerd: (i) gebruikers die lid zijn van het consortium, (ii) gebruikers van deelnemende instituten, maar niet van de groepen die het consortium vormen en (iii) externe gebruikers. Naast de gebruikers van type I zullen ook gebruikers van type II en type III tegen een redelijke kostenvergoeding toegang krijgen tot de apparatuur. In het geval van onvoldoende werkingstijd voor alle geïnteresseerde gebruikers, zal de voorkeur worden gegeven aan gebruikers van respectievelijk type I en type II. </p>
In use: 1 Feb 2023 →  Today
Disciplines: Metals and alloy materials
Keywords: in-situ tensile loading, in-situ hogh-resolution scanning electron microscopy, in-situ annealing treatment, EBSD