< Back to previous page

Infrastructure

Nuclear Magnetic Resonance spectrometers (NMR)

The NMR Expertise Center (NMR EC) currently (December 2022) has 5 NMR spectrometers of different field strengths going from 300MHz to 700MHz. Each spectrometer is equipped with one or more detection probes that allow to interrogate organic molecules in solution about their molecular structure, behavior in solution, internal dynamics, intermolecular interactions, ... . Examples of these organic molecules include natural and synthesis products, polymers, metabolites, complex peptides, nucleic acids and sugars. Each probe has multiple channels where a diversity of atomic nuclei can be addressed simultaneously or not. Typical examples are 1H, 13C, 15N but also less courtant nuclei such as 31P, 19F, 29Si, 119Sn, 199Hg,.... are among the possibilities. In principle, any element can be examined on one or more devices as long as it has an NMR active isotope and the sensitivity on the device in question is adequate. Furthermore, each spectrometer is equipped with an automatic sample changer (60 positions) that makes it possible to measure many samples in a short period of time, as well as the necessary peripheral equipment to perform measurements at different temperatures (-150°C tem 150°C).

Each spectrometer within the NMR EC has a specific mission and user scenario: the three high-field spectrometers (2* 500MHz and 700MHz) are mainly used by highly specialized users whose research needs high sensitivity and/or resolution. In addition, the low-field spectrometers (300 and 400MHz) are used in the open access facility where non-NMR experts can have their samples analyzed using a list of standardized measurements in a highly automated setup.

Whereas until recently the infrastructure of the NMR EC focused almost exclusively on molecules in solution, recent investments have extended this to solids and molecules at the interface between solid and liquid states. This further expands the application field of the NMR technique to analyze inorganic samples in addition to organic molecules. Examples of the latter include quantum dots, zeolites, MOFs (metal organic frameworks), nanoporous and crystalline materials.

Type: Facility
Location type: Single sited
Accessibility: Everyone
User modalities: <p> De twee laagveld spectrometers (300 en 400MHz) zijn in principe toegankelijk voor alle onderzoekers van de UGent en daarbuiten (industrie, andere universiteiten of instituten) en kunnen tijdens de openingsuren vrij gebruikt worden zonder reservatie. Potentiële gebruikers dienen zich te melden bij de CTO (Dr. Emile Ottoy) en/of CSO (Dr. Dieter Buyst) van het NMR EC. Na een introductie tot de toestellen en briefing over de veiligheidsmaatregelen krijgen de gebruikers een individuele account en kunnen zij ofwel zelfstandig metingen uitvoeren ofwel metingen laten uitvoeren door medewerkers van het NMR EC. Elk kwartaal wordt er een samenvatting gemaakt van het aantal metingen voor elke gebruiker en wordt de kost berekend volgens het heersende tarief (interne of externe gebruiker, al dan niet academisch). Metingen die vallen buiten de courante beschikbare technieken kunnen altijd op aanvraag worden uitgevoerd en/of beschikbaar worden gemaakt voor individuele gebruiker(s). <br /> <br />De hoogveld spectrometers (500 en 700MHz) zijn enkel toegankelijk voor gespecialiseerde gebruikers met een duidelijke nood aan regelmatige toegang tot deze infrastructuur. Academische gebruikers (intern en extern) kunnen toegang aanvragen en krijgen na een meerdaagse training toegang tot het reservatiesysteem van deze toestellen, waarna ze volledig zelfstandig de apparatuur kunnen gebruiken. De kosten worden berekend op basis van de gebruikte meettijd volgens het vastgelegde academische tarief via het centrale reservatiesysteem (CFMS ‘Infinity’). Niet-expert of externe industriële gebruikers kunnen hier op aanvraag metingen laten uitvoeren door medewerkers van het NMR EC en hebben geen hands-on toegang tot deze toestellen. De aanvraag wordt op voorhand uitgewerkt via een op maat gemaakt offerte en bestaat steeds uit drie grote onderdelen: staalbereiding, meettijd en personeelstijd opnieuw berekend aan de hand van de geldende tarieven met een onderscheid tussen academische en industriële klanten. <br /> <br />Gezien de specifieke aard en kritieke staalbereiding bevindt de vaste stof NMR opstelling zich tussen beide scenario’s: voor academische klanten met een wederkerige nood aan NMR ondersteuning worden enkele PhD’s of postdoc studenten aangeduid en opgeleid tot het gebruik van deze infrastructuur. Na de introductie kunnen zij op zelfstandige wijze hun eigen stalen én die van hun niet-opgeleide collega’s analyseren via een reeks van gestandaardiseerde metingen in een geautomatiseerde opstelling. Ook hier wordt de totale gebruikte meettijd verrekend per onderzoeksgroep aan de heersende academische tarieven via het online reservatiesysteem. Externe of niet-expert gebruikers hebben opnieuw geen hands-on toegang tot deze infrastructuur maar kunnen steeds een analyse aanvragen en laten uitvoeren door medewerkers van het NMR EC, met bijhorende offerte. </p>
In use: 1 Jan 2020 →  Today
Disciplines: Analytical spectrometry, Instrumental methods , Spectroscopic methods, Structural analysis, Chemical characterisation of materials, Bio-organic chemistry, Physical organic chemistry, Analytical biochemistry, Nucleic acids, Other organic elements and compounds
Keywords: structure analysis, NMR spectroscopy, molecular characterisation