Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer - overige (onderzoekseenheid)

Id: UA_21206

Universiteit Antwerpen

De hoekstenen voor onderzoek aan het IOB zijn de themagroepen. De weerhouden thema's zijn relatief preciese niches waarin het IOB nu reeds een zeker comparatief voordeel heeft en waar onderzoeksagenda's worden uitgebouwd met de ambitie internationaal mee te spelen. Deze stroomlijning wordt beoogd op alle gebieden: fundamenteel en toegepast onderzoek, doctoraatsonderzoek, beleidsondersteunende dienstverlening, en (internationale) sa-menwerkingsverbanden. De volgende vier TG zijn operatief: Poverty and Well-being as a (local) institutional process; Political Economy of the Great Lakes Region of Central Africa; Aid Policy en Impact of Globalization.

Postadressen:

IOB, S.S.201, Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen, BE

Acroniem:
T_DIOB
Disciplinecodes:
 • SOCIALE WETENSCHAPPEN (S)
  • Politieke en administratieve wetenschappen
   • Ontwikkelingssamenwerking
   • Ontwikkelingseconomie
   • Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek

Teamverantwoordelijke

Teamleden

Meer onderzoekers...